Europe - Cropchart

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - 1.2 POPW Internacjonalizacja

eu-footer

Cel Projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów firmy Seth na nowe rynki zbytu (Rosja, Ukraina)

Numer Projektu

POPW.01.02.00-18-0043/19-00

Dofinansowanie projektu z UE

569 840, 00 PLN

Sprawdź warunki dofinansowania

image

Nasi partnerzy

image image