Regulamin - Cropchart

Положення про надання електронних послуг

§1. Визначення

1. Платформа Cropchart (Платформа) – ІТ-система під назвою Cropchart, надана Одержувачеві послуги в електронному вигляді за допомогою Інтернет-браузера або мобільного застосунка, що складається з безкоштовних та платних модулів на основі підписки, призначених для оцифрування ланцюжка поставок.

2. Мобільний застосунок – програми під назвою Cropchart та Brigadier / «Бригадир», доступні для мобільних пристроїв на Android або iOS.

3. Платні модулі – модулі Crop Manager та Brigadier / «Бригадир», які надаються Одержувачеві послуг у межах Платформи за оплату підписки.

4. Портал – Інтернет-ресурс, доступний за адресою https://cropchart.net/.

5. Постачальник послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю «Програмне забезпечення Seth» із місцезнаходженням у Ґлоґуві-Малопольському, за адресою: вул. Стрефова, 1, 36-060 Ґлоґув-Малопольский, NIP [Номер податкової ідентифікації]: 8132709001, REGON [номер в Реєстрі суб’єктів народного господарювання]: 690512599, KRS [номер у Національному судовому реєстрі]: 0000114098, реєстраційний суд: Районний суд у Жешуві, XII Господарський відділ Національного судового реєстру, статутний капітал 50000 злотих, адреса електронної пошти: sales@cropchart.net.

6. Одержувач послуги – організація, що користується Послугою, наданою Постачальником послуг.

7. Користувач – особа, вповноважена Одержувачем послуги на користування Платформою.

8. Послуга – послуга доступу до Платформи разом із супутніми послугами, які надаються Постачальником послуг Одержувачеві послуги.

9. Договір – правові відносини між Постачальником послуг та Одержувачем послуги, на підставі яких Постачальник послуг надає Послугу Одержувачеві послуги.

10. Період дії абонемента – період, протягом якого Одержувачеві послуги доступні платні модулі.

11. Платня за абонемент – кошти, які Одержувач послуг сплачує за користування платними модулями, визначені згідно з Прейскурантом, чинним на момент оформлення замовлення.

12. Прейскурант – інформація про розмір абонентської плати, доступна на Інтернет-сайті Порталу.

§2. Загальні положення

1. Положення визначають правила надання Послуги Постачальником послуг, правила користування Послугою та обов’язки Одержувача послуги та Постачальника послуг.

2. Постачальник послуг зобов’язується надавати послуги Одержувачеві послуг у тому обсязі та на тих умовах, що визначені цими Положеннями.

3. Одержувач послуги зобов’язується використовувати Платформу згідно з принципами, викладеними у Загальних положеннях, чинним законодавством та з принципами соціального співіснування.

4. Користуючись Послугою, Клієнт погоджується з умовами та положеннями, викладеними у Загальних положеннях та у Політиці приватності.

5. Одержувачеві послуг забороняється публікувати незаконний або образливий контент. Одержувач послуги зобов’язаний використовувати Інтернет-сайти Постачальника послуг таким чином, щоб не заважати їхній роботі, зокрема не використовувати спеціальне програмне забезпечення (включно зі шкідливим програмним забезпеченням) або пристрої.

6. Особливими загрозами, пов'язаними з використанням електронних послуг, є можливість отримання сторонніми особами доступу до даних, що передаються через мережу або зберігаються на комп'ютерах, підключених до мережі, та втручання у ці дані, що, зокрема, може призвести до їхньої втрати, несанкціонованих змін або унеможливити користування запропонованими послугами, розташованими на Інтернет-сайтах.

7. Правила Загальних положень щодо споживачів застосовуються до фізичної особи, яка укладає договір, безпосередньо пов'язаний з її підприємницькою діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він для цієї особи не має професійного характеру, пов’язаного з предметом її підприємницької діяльності, оприлюдненим згідно з положеннями про Центральний реєстр та Інформацію про господарську діяльність.

§3. Загальні умови надання Послуги

1. Постачальник послуг надає Послугу, надаючи Одержувачеві послуг у доступ безкоштовні або платні модулі на умовах, викладених у Загальних положеннях, відповідно до пропозицій, оприлюднених на Порталі.

2. Постачальник послуг зобов’язується надавати Одержувачеві послуги Послуги, які загалом полягають у:

а) наданні Платформою доступної Одержувачеві послуги Послуги, що дозволяє йому виконувати дії, пов'язані з диджиталізацією ланцюжка поставок, включно з уведенням, збиранням, надсиланням та обробленням даних, формуванням даних відповідно до функцій Платформи, зазначених у технічній документації (інструкції);

б) зберіганні на Платформі даних, уведених Одержувачем послуг на умовах, визначених Загальними положеннями;

в) оновленні Платформи таким чином, щоб Одержувачі послуг могли використовувати її за призначенням;

г) архівуванні даних та захист їх від втрати.

3. Обсяг Послуги не включає навчання з використання Платформи, налаштування та адаптацію Платформи до потреб Користувача послуги.

4. Постачальник послуг декларує доступність Платформи на рівні 99% часу під час терміну дії Періоду підписки.

5. Постачальник послуг має право припинити надання Послуги, якщо поза узгодженими періодами технічного обслуговування на Платформі мають бути проведені роботи, які неможливо було запланувати заздалегідь і які не можуть бути виконані без перерви у надання Послуги.

6. Постачальник послуг регулярно та на власний розсуд адаптує Платформу до вимог технологічного розвитку та ринкових потреб у спосіб, здатний забезпечити використання Продукту відповідно до його цільового призначення. Це може спричинити зміни у змісті Послуги, такі як нові або змінені функціональні можливості та адаптація до нових технологій. Однак ці зміни не призведуть до функціональних обмежень, які є суттєвими для звичайного Користувача та зазначені в описі Платформи. Оскільки ці зміни є конструктивною необхідністю, Одержувач послуг не може проголошувати з їх приводу жодних претензій.

7. Технічні вимоги, необхідні для використання Послуги Постачальником послуг:

а) пристрій з доступом до Інтернету;

б) оновлений до останньої версії Інтернет-браузер (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), який підтримує використання файлів cookie та JavaScript;

в) доступ до електронної пошти;

г) у випадку мобільного застосунку – мобільного пристрою, оснащеного версією Android, не нижчою ніж 6.0 та не вищою ніж 11.0, або версією системи iOS, не нижчою від 9.0.

8. Одержувач послуг вносить оплати, пов'язані з доступом до мережі Інтернет та передачею даних, згідно з тарифами на надання Інтернет-послуг.

§4. Укладення Договору

1. Умовою для початку роботи на Платформі є реєстрація Одержувача послуг.

2. Для укладення Договору Одержувач послуг реєструється за допомогою форми, доступної за адресою https://app.cropchart.net/auth/registration.

3. Одержувач послуг під час реєстрації зобов’язаний заповнити всі обов'язкові для заповнення поля у реєстраційній формі.

4. Одержувач послуг зобов’язаний надавати лише правдиві дані.

5. Під час реєстрації Одержувач послуг зобов’язаний прийняти Загальні положення і погодитись із ними. Прийняття Положень рівносильне поданню від Одержувача послуг декларації про те, що він ознайомився із Загальними положеннями, приймає їхні правила разом із застосунками та добровільно укладає Договір із Постачальником послуг.

6. Доступ до Платформи надається одразу після успішного завершення Одержувачем послуг процесу реєстрації.

7. Договір про надання Послуги укладається на невизначений термін для безкоштовних модулів та на певний період часу в разі підписки на платні модулі.

8. Період дії абонемента розраховується з точністю до дати і часу активації доступу до платних модулів.

9. Доступ до платних модулів вичерпується наприкінці Періоду дії абонемента. Одержувач послуг може у будь-який час замовити доступ до платних модулів на наступний Період дії абонемента.

10. Постачальник послуг залишає за собою право вносити зміни до Абонентської платні, однак будь-яка подібна зміна ціни набуде чинності не раніше, ніж починаючи з наступного Періоду дії абонемента, після того як сповіщення про ці зміни будуть надіслані Користувачеві.

§6. Правила користування Платформою

1. Для використання Платформи необхідно мати пристрій, що відповідає вимогам, визначеним у §3, пункт 7 Загальних положень.

2. Опис функціональних можливостей Платформи разом з інструкціями з використання включено до посібників користувача, присвячених окремим модулям, які стануть доступними після реєстрації та входу на Платформу.

3. Функціональні можливості Платформи як частини програми для мобільних пристроїв можуть бути обмежені відносно функціональних можливостей Платформи, доступних через Інтернет-браузер.

4. Доступ до Платформи для Користувачів надається Одержувачем послуги шляхом створення облікового запису за допомогою функціональних можливостей, доступних на Платформі.

5. Створюючи обліковий запис для Користувача, Одержувач послуги може редагувати (в тому числі обмежувати) доступ Користувача до вибраних функцій, включно із конкретними діями в межах Платформи.

6. Одержувач послуги несе відповідальність за дії пов'язаних з ним Користувачів на Платформі як за свої власні дії.

7. Одержувач послуги несе відповідальність за використання Платформи, належне оброблення даних та досягнуті результати.

8. Одержувач послуги зобов’язаний завжди використовувати поточну версію Платформи.

9. Після активації Платформи Одержувач послуги має негайно перевірити коректність її роботи, перш ніж розпочати належне використання Платформи. Він має негайно повідомити Постачальника послуг про будь-які дефекти у письмовій формі або електронною поштою. Відсутність подібних повідомлень від Одержувача послуг вважатиметься підтвердженням того, що Платформу введено в експлуатацію в належному стані.

10. Одержувач послуги зобов’язується ніколи не робити, зокрема, такого:

а) змінювати, порушувати, блокувати, перевантажувати, переривати або уповільнювати нормальне функціонування Платформи, перешкоджати доступу до неї третіх сторін;

б) передавати або поширювати віруси, троянські програми, програми-хробаки, заражені файли та подібні руйнівні елементи в межах Платформи;

в) надавати та поширювати через Платформу незаконний вміст або контент, що завдає шкоди доброму імені або інтересам Постачальника послуг або третіх сторін.

§7. Порядок оброблення рекламацій

1. Постачальник послуг зобов’язується негайно усунути дефекти, які перешкоджають доступу до Платформи або її належному використанню.

2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків Постачальником послуг Одержувач послуги має право подати рекламацію у письмовій формі або електронною поштою на електронну адресу Постачальника послуг.

3. Правильно складена рекламація має містити ім’я Одержувача послуги (ім’я, прізвище та адресу електронної пошти), тему рекламації разом із зазначенням періоду, якого стосується рекламація, та обставин, що пояснюють подання рекламації. У разі недостатньої інформації Постачальник послуг надішле Одержувачеві послуг запит для доповнення зазначених даних.

4. Рекламація розглядається Постачальником послуг протягом 14 днів від дня надходження рекламації. Інформація про спосіб розгляду рекламації надається Одержувачеві послуги у вигляді повідомлення, надісланого на його електронну адресу.

5. Нерозгляд скарги Постачальником послуг у термін, зазначений у пункті 4, рівнозначний її задоволенню.

`

§10. Інтелектуальна власність

1. Весь контент, розміщений на Інтернет-ресурсах Постачальника послуг та на Платформі (включно з графікою, текстами, макетами сторінок та логотипами) і при цьому такий, що не надходив від Одержувача послуг чи інших постачальників, має переваги у питанні захисту авторських прав і є виключною власністю Постачальника послуг. Використання цього контенту без письмової згоди Постачальника послуг спричинить для порушників цивільну та кримінальну відповідальність.

2. Використання Платформи Постачальника послуг, включно з використанням тексту, графічних матеріалів, застосунків, баз даних та іншого контенту, не означає, що Одержувач послуг отримує будь-які права на зазначений контент і, зокрема, не означає придбання авторських або суміжних прав. Одержувачам та Користувачам послуг надається лише платна, непередавальна, невиключна та обмежена у часі ліцензія, що дає їм право використовувати Платформу в межах її цільового використання, без права надання субліцензій.

3. Без вираженої згоди Постачальника послуг забороняються такі дії:

а) копіювання, зміна та передача в електронній чи іншій формі Платформи або її частин, а також окремого контенту, що передається через неї;

б) завантаження вмісту баз даних Платформи (за винятком баз даних, створених Одержувачем послуг), та їхнє повторне використання повністю або частково.